تلویزیون رو با اسپری پاک کننده تمیزکردیم و پنل نیمه روشن ماند. درسته جزء گارانتی نبود ولی خوشحالم که پشتیبانی داتیس یک تلویزیون در اختیار ما قرار داد تا تعمیراتش تموم شد و الان خیلی راضی هستم.