برنامه های ضروری برای تلویزیون های اندرویدی

8 برنامه ی ضروری برای تلویزیون های اندرویدی حال که یک تلویزیون اندرویدی خریداری کرده اید، به شما به صورت جدی پیشنهاد می دهیم تا به دنبال برنامه های مناسب کاربردهای روزمره تان باشید. به صورت تکنیکی، هر برنامه که روی موبایل شما نصب می شود، روی تلویزیون شما نیز نصب می شود. البته به…