مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما محصول خریداری شده در صورتی که دارای هولوگرام گارانتی داتیس برتر می باشد تخت پوشش خدمات طلایی گارانتی این شرکت قرار گرفته است. جهت استفاده از شرایط گارانتی توجه شما را به موارد ذیل جلب می نماییم.

کلیه قطعات، برد ها، اجزای داخلی الکترونیکی تحت پوشش خدمات گارانتی قرار دارد.

گارانتی شامل موارد زیر نمی شود:

  • اثرات سایش و ضربه خوردگی های در حین کار، آتش، نشت یا نفوذ مایعات، آلودگی های مربوط به حشرات و مانند آن شامل گارانتی نمی شود.
  • استفاده ی ناصحیح از دستگاه مانند بارگذاری بیش از حد دستگاه، استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی، استفاده از نیروی خارجی و زور که منجر به صدمه به دستگاه شود.
  • خرابی ناشی از عدم مطالعه ی راهنمای کاربری مانند اتصال منبع برق نا مناسب
  • لوازم جانبی مانند کابل برق شامل گارانتی نمی شود.
  • لوازم مصرفی مانند فیلتر ها و تی و فرچه ی جارو شامل گارانتی نمی شود.
  • مدت زمان گارانتی باتری 6 ماه می باشد.